Categorie: Nieuws

Poortwachter Check – Hulp bij re-integratie | Lengersdorf

De Poortwachter check helpt u bij de wet verbetering Poortwachter.

Poortwachter Check

De Poortwachter check is een onderzoek dat gericht is op het gehele poortwachter traject vanaf de eerste ziekmelding tot het moment dat wij betrokken worden in het proces. De Wet verbetering Poortwachter verplicht werkgevers om zich aan regels te houden bij ziekte van een werknemer. De Poortwachter check helpt werkgevers bij het gehele traject dat werkgevers doorlopen wanneer zij te
maken krijgen met een zieke werknemer.

Wet Verbetering Poortwachter

De Poortwachter check is ontstaan uit de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet is bedoeld om
langdurig verzuim tegen te gaan. Een zieke werknemer is zowel voor de werkgever als voor de
werknemer zelf niet prettig. Het doel van de wet is dat werkgevers en werknemers in samenwerking
met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts aan de slag gaan om de zieke werknemer in korte
tijd weer aan het werk te krijgen. De Wet verbetering Poortwachter stelt een aantal verplichtingen voor
werkgevers en werknemers, de belangrijkste voorschriften hebben betrekking op:

● Het melden van ziekte bij het UWV, de bedrijfsarts en arbodienst
● Het begeleiden van de zieke werknemer met verplichte contact- en evaluatiemomenten
● Het aanleggen van een re-integratiedossier
● Een plan van aanpak opstellen
● Een re-integratieverslag opstellen
Lees verder